POLISA OSIGURANJA

Polisu putničkog osiguranja i osiguranje u slučaju otkazivanja možeš kupiti kod nas u sklopu procesa rezervacije i plaćanja. Putničko osiguranje nije namenjeno samo građanima Crne Gore koji putuju u inostranstvo, već gostima iz inostranstva koji putuju u Crnu Goru. Moguće je uzeti osiguranje za period od najmanje 1 dana do najviše 365 dana, s tim da je obavezno uzeti i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za strance, a po želji možeš uzeti i dodatno osiguranje za prtljag.

Kada je reč o putničkom osiguranju, obavezno je dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, dok dodatni vidovi osiguranja (osiguranje u slučaju nezgode, osiguranje prtljaga i osiguranje u slučaju otkazivanja putovanja) nisu obavezni, ali postoje kao mogućnost koju vredi razmotriti. 

LOVĆEN OSIGURANJE

Lovćen osiguranje a.d. Podgorica je prvo osiguravajuće društvo u Crnoj Gori. Radi se o vodećem osiguravajućem društvu u Crnoj Gori po broju premija, kapitalu i udelu na tržištu.

Lovćen osiguranje a.d. Podgorica je jedino osiguravajuće društvo u Cenoj Gori koje se bavi svim vrstama osiguranja imovine i ljudi.

Kao prvo osiguravajuće društvo organizovano na sadašnjoj teritoriji Crne Gore, osnovano je 1849. kao akcionarsko društvo sa 32 akcionara. Od tada, pa sve do danas, osiguranje je oblast koja je prošla kroz brojne promene u smislu oblika organizacije i vlasništva. Pod sadašnjim imenom, ovo društvo posluje od 1979. godine. Danas je to akcionarsko društvo sa 6 ogranaka.

Osnovne informacije o osiguravajućem društvu:

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD, PODGORICA
PIB 02018560
Matični broj 4-0000159/001
Direktor: dr Radenko Purić

Sedište
Slobode 13 A
Podgorica
tel: +382 20 404 410
fax: +382 20 665 281
e-mail: [email protected]
Žiro-račun: 530-6380-79, NLB Montenegrobanka AD

POLISA OSIGURANJA

Polisu putničkog osiguranja i osiguranje u slučaju otkazivanja možeš kupiti kod nas u sklopu procesa rezervacije i plaćanja. Putničko osiguranje nije namenjeno samo građanima Crne Gore koji putuju u inostranstvo, već gostima iz inostranstva koji putuju u Crnu Goru. Moguće je uzeti osiguranje za period od najmanje 1 dana do najviše 365 dana, s tim da je obavezno uzeti i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za strance, a po želji možeš uzeti i dodatno osiguranje za prtljag.

Kada je reč o putničkom osiguranju, obavezno je dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, dok dodatni vidovi osiguranja (osiguranje u slučaju nezgode, osiguranje prtljaga i osiguranje u slučaju otkazivanja putovanja) nisu obavezni, ali postoje kao mogućnost koju vredi razmotriti. 

LOVĆEN OSIGURANJE

Lovćen osiguranje a.d. Podgorica je prvo osiguravajuće društvo u Crnoj Gori. Radi se o vodećem osiguravajućem društvu u Crnoj Gori po broju premija, kapitalu i udelu na tržištu.

Lovćen osiguranje a.d. Podgorica je jedino osiguravajuće društvo u Cenoj Gori koje se bavi svim vrstama osiguranja imovine i ljudi.

Kao prvo osiguravajuće društvo organizovano na sadašnjoj teritoriji Crne Gore, osnovano je 1849. kao akcionarsko društvo sa 32 akcionara. Od tada, pa sve do danas, osiguranje je oblast koja je prošla kroz brojne promene u smislu oblika organizacije i vlasništva. Pod sadašnjim imenom, ovo društvo posluje od 1979. godine. Danas je to akcionarsko društvo sa 6 ogranaka.

Osnovne informacije o osiguravajućem društvu:

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD, PODGORICA
PIB 02018560
Matični broj 4-0000159/001
Direktor: dr Radenko Purić

Sedište
Slobode 13 A
Podgorica
tel: +382 20 404 410
fax: +382 20 665 281
e-mail: [email protected]
Žiro-račun: 530-6380-79, NLB Montenegrobanka AD