PRVENSTVO PROLAZA

KAKO DA POŠTUJEŠ DRUGE

Pravila prvenstva prolaza sprečavaju nezgode na plaži i na vodi. Poštuj ova međunarodno prihvaćena pravila prvenstva prolaza i podsećaj prijatelje sa kojima voziš da i oni čine isto.

Pravilo #1

Kajter koji sa plaže ulazi u vodu ima prvenstvo u odnosu na kajtera koji se približava plaži.

Pravilo #2

Kajter koji prilazi sa desne strane (strana desne ruke) ima prvenstvo, i zato zadržava kurs, brzinu i pravac kretanja kako bi mogao uspešno da ga izbegneš.

ZLATNO PRAVILO!


Ako prolaziš pored drugog kajtera na istom pravcu, a krećeš se u vetar, drži kajt VISOKO.

Ako prolaziš pored drugog kajtera na istom pravcu, a krećeš se niz vetar, drži kajt NISKO.

Pravilo #3


Kada se dva kajtera kreću u istom pravcu i smeru, brži kajter koji dolazi sa leđa sporijem, mora sporijem kajteru dati prednost.

Pravilo #4


Kajter koji surfa na talasu ima prednost u odnosu na kajtera koji izvodi skok ili se kreće u suprotnom smeru.

Pravilo #5


Kupači tj. ostali korisnici mora i plaže imaju prvenstvo. Kajteri su obavezni da se kreću niz vetar u odnosu na njih.

Pravilo #6


Kajter može da izvodi skokove samo ako ima slobodan prostor koji se proteže 50 m niz vetar i 30 m u vetar.

PRVENSTVO PROLAZA

KAKO DA POŠTUJEŠ DRUGE

Pravila prvenstva prolaza sprečavaju nezgode na plaži i na vodi. Poštuj ova međunarodno prihvaćena pravila prvenstva prolaza i podsećaj prijatelje sa kojima voziš da i oni čine isto.

Pravilo #1

Kajter koji sa plaže ulazi u vodu ima prvenstvo u odnosu na kajtera koji se približava plaži.

Pravilo #2

Kajter koji prilazi sa desne strane (strana desne ruke) ima prvenstvo, i zato zadržava kurs, brzinu i pravac kretanja kako bi mogao uspešno da ga izbegneš.

ZLATNO PRAVILO!


Ako prolaziš pored drugog kajtera na istom pravcu, a krećeš se u vetar, drži kajt VISOKO.

Ako prolaziš pored drugog kajtera na istom pravcu, a krećeš se niz vetar, drži kajt NISKO.

Pravilo #3


Kada se dva kajtera kreću u istom pravcu i smeru, brži kajter koji dolazi sa leđa sporijem, mora sporijem kajteru dati prednost.

Pravilo #4


Kajter koji surfa na talasu ima prednost u odnosu na kajtera koji izvodi skok ili se kreće u suprotnom smeru.

Pravilo #5


Kupači tj. ostali korisnici mora i plaže imaju prvenstvo. Kajteri su obavezni da se kreću niz vetar u odnosu na njih.

Pravilo #6


Kajter može da izvodi skokove samo ako ima slobodan prostor koji se proteže 50 m niz vetar i 30 m u vetar.